Powered by SVOL

8 maart 2017

Presentatie meesterproeven Technasium

De SGL organiseert samen met de Stadmakerij de presentaties van projecten die onze eindexamenleerlingen in het kader van het Technasium hebben uitgevoerd. Met deze projecten, de zogenaamde meesterproef, ronden zij het Technasium af. De leerlingen hebben hiervoor zelf een opdrachtgever gezocht en een HBO of Universiteit gevraagd hen bij het project te begeleiden.

 

De leerlingen zullen de uitkomsten van hun onderzoek presenteren, dit is onderdeel van hun cijfer. U ben van harte welkom daarbij te zijn, vragen te stellen en een indruk te krijgen van vernieuwend onderwijs!

 

Maandag 27 maart 2017
Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie FlevoMeer Bibliotheek LelystadDe Promesse 4
Gratis toegang

 

 

U krijgt deze avond een presentatie over een breed palet aan onderwerpen:

 

Project: TEEK AWAY
Maaike Buser, Gyloniah Slijngard en Jur Kroon

 

Weet jij wat je moet doen als je een tekenbeet hebt? Of welke gevolgen een tekenbeet kan hebben? Met het spel Teek Away kom je daar achter. Naar aanleiding van het toenemende aantal teken in Nederland, willen we de teek bekender maken bij kinderen. Door het spelen van het spel leren kinderen op een leuke en interactieve manier over de teek, de preventie van tekenbeten en de gevolgen. Met dit spel hopen wij, Gyloniah, Jur en Maaike, het aantal tekenbeten te verminderen!

 

Project: Naamsbekendheid LAKS
Nienke de Valk en Sigrid Custers

 

Wij, Sigrid en Nienke, zochten naar een project waarbij we dieper in konden gaan op onze passie namelijk mensen en hun communicatie. De opdracht – die het Ministerie van Onderwijs ons heeft gegeven – gaat over het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).
Onze probleemstelling luidt: Hoe is de naamsbekendheid van het LAKS onder leerlingen en hoe kunnen meer mensen tot het LAKS worden aangetrokken? Door het oplossen van deze probleemstelling hopen we dat LAKS een betere vertegenwoordiging van leerlingen krijgt. Daarmee hopen we dat een passender systeem gevormd kan worden waarbij leerlingen meer inspraak hebben op het lessysteem.

 

Project: Brandstofcel TU-Delft
Lasse van Waveren en Sam Otte

Wij, Lasse en Sam, hebben onderzoek gedaan naar een ammoniakbrandstofcel. Dat is een apparaat dat door middel van een chemische reactie elektriciteit opwekt waarbij alleen water en stikstof vrijkomen. Het doel is om hem te laten werken op ammoniak bij een lage temperatuur omdat hierbij alleen schone afvalstoffen overblijven. We doen dit project in het kader van N2kWh, een project van de TU Delft en KU Leuven. Zij ontwikkelen een systeem dat ammoniak uit reststromen kan halen om het vervolgens als brandstof te gebruiken. Op deze manier blijft er minder afval over er kan er op een duurzame manier elektriciteit worden geproduceerd.

 

Project: herbestemming kerk Heerenveen
Roosmarijn Ovaa (SGL) en Marijke Zeevenhooven (RSG Levant) 

Voor onze meesterproef hebben we naar geschikte herbestemmingen gezocht voor de leegstaande kerk aan de Fok in Heerenveen. De kerk is gebouwd in 1867 en staat op een zeer centrale plaats in de stad. Op basis van een voor- en veldonderzoek zijn we tot twee ontwerpen gekomen: een ‘out of de box’-idee en een coöperatie van verscheidene partijen. Met het eerste hopen we een inspiratiebron te kunnen vormen voor het nadenken over herbestemmingen in het algemeen. Met het tweede brengen we partijen uit de directe omgeving bijeen en hopen we hen enthousiast te maken voor een plan waarbij meerdere bestemmingen elkaar versterken.

 

 

< Ga terug


Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close