Powered by SVOL
544722095611999 webs
les onderbouw webs

Studiekosten

Schoolboeken

Ook in het schooljaar 2019-2020 wordt lesmateriaal door de school vergoed. De schoolboeken dienen te worden besteld bij Van Dijk Educatie in Kampen. De boeken zijn via internet te bestellen.

Alle boeken en leermiddelen die niet als ‘verplicht’ op de boekenlijst staan, zijn niet gratis. Hieronder vallen bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, Binas, rekenmachines, agenda’s en extra boeken of gidsen. Ook sportkleding, gereedschap, overalls, werkschoenen, schriften of multomappen, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). Deze spullen kunnen ook ergens anders dan bij Van Dijk gekocht worden. Let wel op dat bepaalde uitvoeringen (zoals een rekenmachine) voorgeschreven zijn.
Boeken die niet in het standaardpakket zijn opgenomen, maar als ‘aanbevolen’ in de boekenlijst staan, worden apart aan u in rekening gebracht.

Leerlingen die op grond van een ondersteuningsbehoefte aangepast leermateriaal nodig hebben, kunnen dit via de dyslexiecoaches of de zorgcoördinator aanvragen. Alleen na toestemming kan dit materiaal besteld worden.

Er wordt zo min mogelijk in werkboeken geschreven. Er dienen dus voldoende schriften en/of multomappen te worden aangeschaft. 

Activiteitenoverzicht en kosten per leerjaar

In elk leerjaar vinden enkele bijzondere activiteiten plaats, zoals excursies, kampen en sportactiviteiten. In een aantal gevallen wordt van de ouders een eigen bijdrage gevraagd. In het overzicht van de activiteiten en kosten 2019-2020 kunt u zien welke kosten u voor dit schooljaar kunt verwachten:

Download het overzicht van de activiteiten en kosten 2019-2020 

Voor de facturering van dergelijke schoolkosten gebruikt de SVOL het online digitale facturatiesysteem WIS Collect. Dit brengt de volgende voordelen met zich mee:

  • U kunt via iDEAL betalen;
  • U ontvangt een gespecificeerde rekening van ons, waarbij u kunt aangeven voor welke activiteit u wilt betalen en waaraan uw kind dus gaat deelnemen;
  • U kunt in termijnen betalen;
  • Tussen de 4 en 6 weken voorafgaand aan een activiteit, ontvangt u hiervoor een betalingslink.

Een demovideo van dit systeem kunt u vinden op:  www.wis.nl/ouders

Leerlingkastje voor nieuwe leerlingen 

Iedere nieuwe leerling krijgt gratis een leerlingkastje in gebruik. De school stelt een sleutel voor een leerlingkastje ter beschikking gedurende de periode dat de leerling er onderwijs volgt.

Als een sleutel tussentijds beschadigt of wordt verloren, wordt € 7,50 in rekening gebracht voor een nieuwe sleutel. Leerlingen die hun sleutel aan het eind van de schoolperiode niet inleveren, krijgen een rekening voor een nieuw slot en een nieuwe sleutel. Hierbij is de school genoodzaakt € 25,- extra kosten voor beheer en administratie apart in rekening te brengen.

Aan het eind van het schooljaar worden de sleutels van de leerlingkastjes ingenomen en met ingang van het nieuwe schooljaar vindt er een nieuwe verdeling plaats.

Indien er boetes bij de mediatheek zijn, worden deze aan het eind van het schooljaar in rekening gebracht. Indien deze niet na de herinnering zijn betaald, wordt een vordering ingesteld waarbij de school genoodzaakt is
€ 25,- extra kosten voor beheer en administratie apart in rekening te brengen.

In het algemeen verdient het aanbeveling geen kostbare spullen mee naar school te nemen. De school behoudt zich het recht voor om – indien nodig – ongevraagd de kastjes te openen ten behoeve van veiligheid.

544722095611999 webs
les onderbouw webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close