Powered by SVOL
544722095611999 webs
les onderbouw webs

Studiekosten

Schoolboeken

 

Ook in het schooljaar 2016-2017 wordt lesmateriaal door de school vergoed. De schoolboeken dienen te worden besteld bij Van Dijk Educatie in Kampen. De boeken zijn via internet te bestellen.

 

Alle boeken en leermiddelen die niet als ‘verplicht’ op de boekenlijst staan, zijn niet gratis. Hieronder vallen o.a. atlassen, woordenboeken, Binas, rekenmachines, agenda’s en extra boeken of gidsen. Ook sportkleding, gereedschap, overalls, werkschoenen, schriften/multomappen, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). Deze spullen hoeven niet bij Van Dijk afgenomen te worden. Die kunnen ook elders gekocht worden. Let wel op dat bepaalde uitvoeringen (bv. rekenmachine) voorgeschreven zijn. Boeken die niet in het standaardpakket zijn opgenomen, maar als ‘aanbevolen’ in de boekenlijst staan, worden apart aan u in rekening gebracht.

 

Leerlingen die op grond van een handicap aangepast leermateriaal nodig hebben, kunnen dit via de dyslexiecoaches of bij een andere handicap: de zorgcoördinator aanvragen. Alleen na toestemming kan dit materiaal besteld worden.

 

Ook in het schooljaar 2016-2017 wordt er zo min mogelijk in werkboeken geschreven. Er dienen dus voldoende schriften en/of multomappen te worden aangeschaft. 

 

Activiteitenoverzicht en kosten per leerjaar

 

Een overzicht van de activiteiten en de kosten daarvan per afdeling en leerjaar kunt u hier downloaden

 

 

Leerlingkastje voor nieuwe leerlingen 

 

Iedere nieuwe leerling krijgt een gratis leerlingkastje in gebruik. De school stelt een sleutel voor een leerlingkastje ter beschikking gedurende de periode dat de leerling er onderwijs volgt.

 

Als een sleutel tussentijds wordt verloren of beschadigd, wordt €10,00 in rekening gebracht voor een nieuwe sleutel. Leerlingen die hun sleutel aan het eind van de schoolperiode niet inleveren, krijgen een rekening voor een nieuw slot en een nieuwe sleutel. Hierbij is de school genoodzaakt €25,00 extra kosten voor beheer en administratie apart in rekening te brengen.

 

Aan het eind van het schooljaar worden de sleutels van de leerlingkastjes ingenomen en met ingang van het nieuwe schooljaar vindt er een nieuwe verdeling plaats.

 

Indien er boetes bij de mediatheek zijn worden deze aan het eind van het schooljaar in rekening gebracht. Indien deze niet na de herinnering zijn betaald, wordt een vordering ingesteld waarbij de school genoodzaakt is € 25,00 extra kosten voor beheer en administratie apart in rekening te brengen.

 

In het algemeen verdient het aanbeveling géén kostbare spullen mee naar school te nemen. De school houdt zich het recht voor om ongevraagd kastjes te openen t.b.v. veiligheid.

544722095611999 webs
les onderbouw webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close