Powered by SVOL
ouders overleg webs
ouders webs

Ouderraad

De ouderraad, voor en door ouders/verzorgers van de leerlingen van de SGL, heeft als doel de driehoek tussen ouders/verzorgers, leerkrachten en leerlingen te versterken. De mening van ouders/verzorgers over de SGL vinden wij belangrijk. De ouderraad is bij uitstek het middel dat ouders/verzorgers de gelegenheid geeft hun mening over school en leermethoden met elkaar, docenten en schoolleiding te delen. De ouderraad doet dat op vier manieren:

 

  • Met overlegvergaderingen tussen de ouderraad en de schoolleiding;
  • Via een afvaardiging in de MR (medezeggenschapsraad);
  • Met klankbordgroepen waarin ouders/verzorgers met docenten en afdelingsleiding in gesprek gaan over ervaringen van het afgelopen jaar en wensen voor het komende jaar;
  • Het organiseren van thema-avonden voor ouders/verzorgers over een actueel thema.

 

Gemiddeld 5 keer per jaar komt de ouderraad bijeen om met de schoolleiding over onderwijskundige ontwikkelingen, knelpunten en beleid op de SGL te praten en te discussiëren. Daarnaast wordt er met regelmaat in samenwerking met de ouderraden van de overige VO-scholen van de SVOL, een bovenschoolse thema-avond georganiseerd.

 

De ouderraad is bereikbaar via ouderraad@sgl.nl.

Leden:

 

Jolanda Boud, voorzitter en tevens lid van de MR en GMR

Anja Schagen, secretaris en tevens lid van de MR

Annemarie Baas

Timo van Beek, tevens lid van de MR

Sandra Linger

Mark de Roode

Mariam Stitou

 

Het reglement van de ouderraad kunt u hier downloaden

 

Verslagen en besluiten

 

Door op de onderstaande links te klikken kunt u de verslagen en besluitenlijst raadplegen.

 

2017

 

Verslag januari 2017

 

Verslag maart 2017

 

Verslag april 2017

 

 

Wilt u oudere verslagen inzien, neemt u dan contact op met de ouderraad: ouderraad@sgl.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage 

 

De vrijwillige ouderbijdrage is nadrukkelijk een vrijwillige bijdrage. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van de bijdrage. Voor het begin van elk schooljaar wordt aan de ouders/verzorgers een brief verstuurd met een overzicht van de kosten. Hierin is tevens een kortings- en kwijtscheldingsregeling opgenomen.

 

De wetgeving omtrent vergoeding van schoolkosten is m.i.v. 2015 gewijzigd. Indien bijvoorbeeld uw inkomen ontoereikend is, kunt u (extra) “kindgebonden budget” ontvangen. Bij de belastingdienst is hierover informatie op te vragen.

 

Leerlingen die ingeschreven staan op de SGL, maar enkele vakken via het vavo willen volgen en afsluiten, kunnen in aanmerking komen voor de zgn. ‘Rutte-regeling’. Meer informatie bij de decaan of de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl).

ouders overleg webs
ouders webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close