Powered by SVOL
voorkant webs
relaxen webs

Absentie

Ziekmelding en verlofaanvraag

  1. Is uw kind ziek, of door een andere reden verhinderd de lessen bij te wonen? Dan vragen wij u dit ’s morgens op de betreffende dag – voor aanvang van de lessen – telefonisch te melden bij de receptie via 0320 – 221 254. Zodra de leerling weer naar school komt vragen wij direct een door de ouder/verzorger ingevuld en ondertekend absentiebriefje in te leveren bij de receptie of de afdelingsassistent.
    U kunt het absentiebriefje hier downloaden.
  2. Bij hoge uitzondering, en met duidelijke redenen, kan verlof worden aangevraagd. Als dit één dag betreft dan dient dit minimaal een week van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de afdelingsleider. De contactgegevens vindt u op de hoofdpagina van deze website.


Extra verlof

Wanneer het meerdere dagen verlof betreft (wegens bijzondere omstandigheden of om extra vakantie aan te vragen), dient u dit minimaal acht weken van tevoren schriftelijk aan te vragen. U kunt de daarvoor benodigde formulieren hieronder downloaden.

Meer informatie

In onze flyer leest u de uitgebreide regels die gelden als het gaat om verzuim en verlof. Download de flyer leer- en leefklimaat.

voorkant webs
relaxen webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close