Powered by SVOL
Zorg en Welzijn
Produceren, Installeren en Energie

VMBO

Het vmbo leidt in Nederland op tot drie soorten diploma’s, namelijk theoretische leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg. Binnen deze drie leerwegen kan er gekozen worden uit de volgende sectoren:

  • Economie (EC)
  • Techniek (TK)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)
  • Landbouw (LB)

De beroepsgerichte leerwegen

De leerlingen die naar de basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg gaan, kiezen na de tweede klas een sector. In leerjaar 3 en 4 van het vmbo worden de kader- en de basisberoepsgerichte leerweg voor een aantal vakken in heterogene (op beide niveaus) klassen aangeboden. Als een leerling een bepaald vak op een hoger niveau kan volgen en afsluiten, kunnen de ouders/verzorgers hiervoor een verzoek indienen bij de afdelingsleider. Echter, het diploma wordt op het vak met het laagste niveau afgegeven. Wanneer er één of meerdere vakken op een hoger niveau worden afgesloten, dan wordt dit op de cijferlijst bij het diploma vermeld. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg ligt het accent vooral op de praktijkvakken. Met het diploma van deze leerweg zijn de leerlingen toelaatbaar tot niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 3 en 4 van het mbo.

De vmbo-profielen

Onze leerlingen kunnen in de bovenbouw van ons vmbo onderwijs volgen in de volgende profielen:

Theoretische leerweg

Leerlingen met een diploma van de theoretische leerweg (tl) zijn toelaatbaar tot niveau 3 en 4 van het mbo. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij doorstromen naar klas 4 havo. De afdelingsleider van het havo-team besluit aan de hand van het advies van het docententeam van de vmbo-afdeling of een leerling toelaatbaar is tot 4 havo.

Criteria die hiervoor gehanteerd worden zijn:

  • Een gemiddeld richtcijfer van 6,6 voor de CE-vakken
  • Een goede aansluiting van sector naar profiel
  • Positief advies van het docententeam op niet cognitieve elementen zoals studievaardigheden en studiehouding.

De tl-leerlingen maken in de derde klas d.m.v. de keuze van het onderwerp van het sectorwerkstuk en van het vakkenpakket een sectorkeuze. Zij doen in de vierde klas in 7 vakken centraal schriftelijk eindexamen. Binnen de theoretische leerweg worden alle vakken op hetzelfde niveau afgesloten.

Overgangsregelingen

De overgangsregelingen voor alle leerjaren kunt u hier downloaden.

Zorg en Welzijn
Produceren, Installeren en Energie
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close