Powered by SVOL

Overgangsregelingen 2018-2019

Algemeen

  • Tijdens de overgangsvergadering wordt de uiteindelijke beslissing over de overgang genomen.
  • Op het laatste rapport worden vanaf klas 3 de cijfers afgerond op hele getallen. Daarbij geldt dat het cijfer naar beneden wordt afgerond als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is. Het cijfer wordt naar boven afgerond als het eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is.
  • Het aantal tekorten wordt bepaald door het aantal onvoldoendes: een 5 is één tekort, een 4 is twee tekorten enz.
  • Tot de kernvakken behoren Nederlands, Engels en wiskunde.
  • Het cijfer voor het vak Rekenvaardigheid telt vanaf klas 2 mee in de overgangsbepaling, maar compenseert niet voor tekorten bij de overige vakken.
  • De revisieregeling is van toepassing op de overgang in de bovenbouw en houdt in dat revisie kan worden aangevraagd indien sprake is van nieuwe relevante feiten die nog onbekend waren op het moment van de overgangsvergadering.
  • De schoolleiding heeft de bevoegdheid om een bindend advies te geven aan de leerling als bij de overgangsvergadering blijkt dat een leerling voor de tweede keer doubleert in hetzelfde leerjaar of binnen de schoolloopbaan.

Download de overgangsregelingen 2018-2019

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close