Powered by SVOL
receptie webs
Ondersteuningsteam webs

Ondersteuning

Receptie

Alle binnenkomende telefoontjes worden door de receptioniste afgehandeld. Daarnaast draagt de receptie zorg voor het administreren van de telefonische ziekmeldingen van leerlingen door ouders. Ook kunnen leerlingen hier terecht om hun kopieertegoed te laten opwaarderen. De receptie is dagelijks telefonisch bereikbaar van 07.45 tot 16.15 uur.

Administratie

Het merendeel van de administratieve werkzaamheden wordt op de administratie verricht. Ouders krijgen met de administratie te maken voor het doorgeven van adres- en telefoonwijzigingen. Als een leerling van school gaat, moeten de ouders hem laten uitschrijven door de medewerkster die belast is met de leerlingenadministratie. Ook voor formulieren voor de tegemoetkoming van de studiekosten kan men bij de administratie terecht. Alle aangemelde leerlingen en de leerlingen in de examenklassen (voor zover dat nog niet gebeurd is) dienen een uittreksel uit het bevolkingsregister bij de mentor in te leveren.

Conciërges

De conciërges verrichten allerlei werkzaamheden en klein onderhoud. Het merendeel van onze conciërges heeft een BHV-diploma, zodat zij in voorkomende gevallen de leerlingen kunnen bijstaan.

Examensecretariaat

Het examensecretariaat is verantwoordelijk voor de planning en afhandeling van de examens. Het secretariaat regelt alle schoolexamens en in mei/juni de centrale examens. Omdat de centrale examens in het hele land op hetzelfde moment worden afgenomen, is een strikte organisatie noodzakelijk. In het vmbo en het havo/vwo beginnen de eindexamens al in de voorexamenklassen. Het examensecretariaat administreert alle cijfers die leerlingen behalen in de twee of drie voorexamenjaren. Bij ziekte van leerlingen en problemen die belemmerend werken bij het afleggen van toetsen in het examenjaar moet het examensecretariaat voorafgaand aan de af te leggen toets op de hoogte zijn gesteld.

Het examensecretariaat draagt er zorg voor dat examenkandidaten voor 1 oktober in het bezit komen van het eindexamenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat welke toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen leerlingen moeten maken gedurende een schooljaar. Ook staat in het PTA hoe zwaar elke toets meeweegt voor het rapport of het examen, hoe de rapportcijfers worden samengesteld en of een toets herkanst mag worden.

Roosterbureau

Op het roosterbureau worden het hele jaar door de roosters van alle klassen en docenten gemaakt en aangepast. Als leraren bijvoorbeeld ziek zijn, regelt het roosterbureau dat er invallessen komen of dat er vrij wordt gegeven. De aanpassingen verschijnen op de beeldschermen die in het gebouw hangen. Op die schermen komen ook andere belangrijke mededelingen. Wijzigingen – ook die voor het eerste uur – verschijnen in Magister.

Jeugd en veiligheid

In school zijn afdelingsassistenten aanwezig om toezicht te houden op leerlingen en om leerlingen op te vangen die bijvoorbeeld onder schooltijd ziek worden, te laat komen of iets of iemand nodig hebben vanwege een calamiteit. De afdelingsassistent is de vraagbaak voor, en ondersteuner van leerlingen en medewerkers binnen de afdeling. De afdelingsassistent werkt samen met de medewerker Jeugd en Veiligheid die in school zorgt voor de regie rond incidenten met leerlingen. De medewerker Jeugd en Veiligheid legt, waar nodig, de verbinding tussen school en externe instanties. Vrijwel altijd worden hier ook de ouders/verzorgers van de leerling bij betrokken. De preventieve taak is hierbij belangrijk. Daarnaast worden contacten onderhouden met de jeugdpreventiemedewerker en de jeugdagent. De medewerker Jeugd en Veiligheid heeft binnen school contact met de zorgcoördinator, afdelingsleiders, afdelingsassistenten, mentoren en leerlingcoördinatoren.

Schoolondersteuningsprofiel

receptie webs
Ondersteuningsteam webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close