Powered by SVOL
examens1 webs
Technasium1 webs

Kwaliteitsbeoordeling

Bij de kwaliteit draait alles om de vraag of we bereiken wat we ons hebben voorgenomen: uitstekend onderwijs in een stimulerende werkomgeving, een cultuur van willen uitblinken en samen iets bereiken. En dat alles in hechte samenwerking met basisscholen, ouders/verzorgers en vervolgopleidingen.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie beoordeelt ons onderwijs eens in de drie jaar in het zogenaamde Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO). Daarnaast spreekt de onderwijsinspectie jaarlijks met de schoolleiding over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit binnen de school. Op de website van de onderwijsinspectie kunt u de kwaliteits­beoordelingen van onze school inzien. Daarnaast kunt u op ‘Schoolvensters Online’ alle kwaliteitsaspecten bekijken en vergelijken met andere scholen.

Kwaliteit

We hechten grote waarde aan het op hoog niveau houden van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarvoor is nodig dat we regelmatig nagaan of we aan de verwachtingen voldoen. Natuurlijk hebben we hiervoor allerlei gegevens nodig: over de overgang en het eindexamen, over aanmelding en uitstroom, over de aansluiting tussen basisonderwijs en onze school, over het succes dat onze leerlingen hebben op vervolgopleidingen en over lesuitval en extra lesactiviteiten. Naast deze gegevens willen we weten hoe ouders/verzorgers onze school ervaren, maar ook of we voldoen aan de verwachtingen. Via de leerlingenraad, mentorenoverleg en onderzoek betrekken we de leerlingen bij de ontwikkeling van het onderwijs in onze school, zodat zij zelf ook bij kunnen dragen aan de kwaliteit. Tweejaarlijks houden wij een tevredenheidonderzoek onder ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers.

Slagingspercentages SGL

2016-2017 2017-2018 2018-2019
vmbo b 93% 97% 100%
vmbo k 97% 99% 96%
vmbo tl 91% 95% 91%
havo 86% 93% 87%
vwo 81% 89% 95%
examens1 webs
Technasium1 webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close