Powered by SVOL

HAVO en VWO

Algemeen

 

De SGL biedt leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo (klas 4 en hoger) de kans om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. De leerlingen worden in deze periode, ook wel de tweede fase genoemd, goed voorbereid op het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De leerlingen kiezen aan het eind van het derde leerjaar een profiel in de tweede fase. Met de keuze van een profiel zijn de leerlingen verzekerd van een samenhangend vakkenpakket, dat een goede voorbereiding biedt op verwante vervolgopleidingen.
Er zijn vier profielen:

  • Natuur en Techniek (NT)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Cultuur en Maatschappij (CM)

Het profiel van een leerling bestaat uit een gemeenschappelijk deel met verplichte vakken zoals Nederlands en Lichamelijke Opvoeding, verplichte profielvakken en een vrij deel met minstens één vak naar keuze. Het gemeenschappelijke deel en het profieldeel omvatten ieder ongeveer 40% van de studielast, het vrije deel ongeveer 20%.

Studielast

 

In de tweede fase hanteren we het begrip studielast, dat is de tijd die een gemiddelde leerling aan zijn studie moet besteden om het diploma te behalen. Natuurlijk zullen er in de praktijk grote verschillen tussen de leerlingen bestaan: sommigen zullen meer uren moeten werken dan de norm aangeeft, anderen kunnen met minder volstaan. Ook zal het vrij vaak voorkomen dat een leerling voor bepaalde vakken wat meer tijd nodig heeft dan de studielast aangeeft, terwijl hij voor andere vakken juist wat sneller is dan gemiddeld. Een studielast van één uur betekent dus één uur werk voor de leerling. Dat kan betekenen: les volgen, een opdracht uitvoeren, een werkstuk of een toets maken. De totale studielast bedraagt 1.600 uur per jaar. Uitgaande van 40 schoolweken betekent dit dus een 40-urige werkweek voor de leerlingen.

 

Een leerling die per week 24 verplichte lessen volgt (een lesuur is 50 minuten), vult daarmee 20 klokuren van zijn studielast. De overige 20 uur zal hij dienen te besteden aan zelfstudie op school en thuis. De tussenuren die in de bovenbouw in het rooster kunnen voorkomen, kunnen ook worden gebruikt voor zelfstudie. In de bovenbouw is een studieruimte waar leerlingen, onder toezicht van een docent, deze zelfstudie-uren kunnen doorbrengen.

Overgangsregelingen

 

De overgangsregelingen voor alle leerjaren kunt u hier downloaden.

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close