Powered by SVOL
459139440836932 webs
kinderboekenweek1 webs

Extra activiteiten

Onze school kent een scala aan extra activiteiten. Veel daarvan beschouwen we als een wezenlijk onderdeel van het schoolleven, zowel voor leerlingen als voor medewerkers. De structureel in het programma opgenomen activiteiten betreffen voornamelijk culturele en sportieve zaken.

Madfest

In een groots opgezet theaterprogramma treden leerlingen en medewerkers van onze school op voor medeleerlingen, medewerkers en hun familie. Ze bieden een keur aan toneel, cabaret, muziek, ballet e.d., zowel op het serieuze als het ontspannende vlak. Madfest vindt in het schoolgebouw plaats. Niet alleen leerlingen met podiumkwaliteiten krijgen een kans, praktisch ingestelde en handige leerlingen (én docenten) leveren achter de schermen een belangrijke bijdrage aan de techniek, de podiumopbouw, de catering en de schmink.

Madfest site

Filmfestival

Iets dergelijks is ook het SGL-Filmfestival, waarvoor leerlingen van HAVO-4 en VWO-5 als eindopdracht voor het vak filmkunde (onderdeel van CKV-1) een eigen film maken. Met die film dingen ze mee naar de Lely-Award, een soort ‘Oscar’. De uitreiking vindt plaats op een filmgala-avond voor ouders, medeleerlingen en medewerkers waarop alle genomineerde films vertoond worden. Soms worden films ook ingezonden voor het Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS). Sinds het allereerste jaar is onze school betrokken bij de organisatie van het nationale leerlingenfilmfestival in Flevoland.

Theaterproductiegroep

De vakgroep Drama bereidt met een speciaal daarvoor te vormen theaterproductiegroep de voorstelling voor ter gelegenheid van de opening van de Kinderboekenweek. Alle leerlingen van klas 1 t/m de voorexamenklassen kunnen zich hiervoor opgeven. De voorstelling wordt opgevoerd voor de leerlingen van de basisschool en de eerste klassen van onze school.

Kampen, excursies en schoolreizen

Een activiteit waar alle leerlingen van klas 1 aan deelnemen is de introductiedag.  Het tweede leerjaar start met een kennismakingskamp in het Abbertbos. De leerlingen van klas 1 en 2 gaan eveneens op excursie. Een overzicht van excursies is elders op de site te vinden.

op kamp

Klassenprojecten

De SGL hecht veel waarde aan vakoverstijgend onderwijs in de vorm van projecten. Leerlingen leren beter in samenhang en zijn bij projecten actiever bezig met kennis en vaardigheden. De samenleving vraagt meer en meer om vakoverstijgende vaardigheden als samenwerken en presentaties verzorgen. Deze komen aan bod bij het vak Projectonderwijs. Een voorbeeld van een vakoverstijgend project is ‘The Real Game’: een beroepensimulatiespel waarin leerlingen in een prikkelende spelvorm worden voorbereid op een beroepscarrière.

Boekenweek

Elk jaar wordt veel aandacht besteed aan de boekenweek en de Kinderboekenweek. Leerlingen van basisscholen en van de eerste drie klassen schrijven verhalen waarvan de beste in boekvorm worden uitgegeven. De prijswinnaars ontvangen dit boek. Tijdens de openingsmanifestatie verzorgt onze eigen Theaterproductiegroep de toneelvoorstelling voor leerlingen van de basisscholen en de eerste klassen van onze school. Voor klas 1 komen schrijvers op school om met de leerlingen over het schrijven te vertellen.

Europees Scholierenparlement Flevoland

Het Europees Scholierenparlement Flevoland organiseert ieder jaar een conferentie in het Provinciehuis met havo- en vwo-leerlingen uit de vierde en vijfde klassen van de scholen voor voortgezet onderwijs in Flevoland. Door middel van simulatiezittingen van het Europese Parlement maken deze leerlingen kennis met het reilen en zeilen van de Europese Unie om op die manier inzicht te krijgen in het proces van Europese eenwording. Er worden resoluties opgesteld die, samen met andere afgevaardigden, verdedigd worden tijdens een Algemene Vergadering.

Sporttoernooien

De vakgroep Lichamelijke Opvoeding organiseert ter afsluiting van de verschillende lesperiodes schooltoernooien zoals de Kofschiploop, het kerstvolleybaltoernooi en het basketbaltoernooi. Onze leerlingen vertegenwoordigen de school ook bij interscolaire sporttoernooien.

sport

459139440836932 webs
kinderboekenweek1 webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close