Powered by SVOL

De tweede consultatiefase is geopend!

 

De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteamshebben er alweer twee ontwikkelsessies opzitten. Tijdens de eerste ontwikkelsessies in maart hebben de teams gewerkt aan het formuleren van een conceptvisie op hun leergebied. Deze conceptvisies zijn in de periode 26 maart – 25 april opengesteld voor feedback. De tweede ontwikkelsessies hebben plaatsgevonden van 23 t/m 25 mei. Tijdens deze tweede sessie hebben zij de feedback van de eerste fase verwerkt en gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’voor hun leergebied.

 

Grote opdrachten

De ‘grote opdrachten’ beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Op de website van curriculum.nuvindt u van alle ontwikkelteams de tweede tussenproducten: de grote opdrachten in concept, het procesverslag en de consultatievragen.

 

Uw feedback is gewenst!

Vanuit de SGL werken wij als ontwikkelschool mee aan het leergebied Engels /Moderne Vreemde Talen. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar ouders die plaats willen nemen in de klankbordgroep, hiervoor opgeven kan via rsmeink@sgl.nl. Mocht u (ook) feedback willen geven op een van de andere tussenproducten dan kan dit t/m vrijdag 6 juli via de website van curriculum.nu.

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close