Powered by SVOL

 

Op 8 maart 2018 is Curriculum.nu gestart. Het doel van Curriculum.nu is het landelijk actualiseren van het curriculum: dat wat leerlingen in de toekomst gaan leren. Er werken inmiddels 150 docenten en schoolleiders mee en 85 scholen. Voor het leergebied Engels/ moderne vreemde talen gaat de SGL in de aankomende 12 maanden een bijdrage leveren. Daarmee zijn we een officiële Curriculum.nu Ontwikkelschool.

 

De opdracht

We moeten komen tot een curriculum dat leerlingen voorbereidt op wat ze moeten kennen en kunnen om goed voorbereid te zijn op hun toekomst. Het is tevens de bedoeling dat we samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen. We moeten zorgen voor doorlopende leerlijnen met een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het po, van po naar vo en van vo naar het vervolgonderwijs. De overladenheid in programma gaan we terugdringen. Scholen moeten weten wat leerlingen moeten leren en hoeveel ruimte er is voor eigen invulling.

 

Waarom zijn wij een ontwikkelschool?

Vanuit de eigen schoolpraktijk leveren we als ontwikkelschool input en feedback aan de ontwikkelteams, met het oog op kwaliteitsverhoging en verrijking van de opbrengsten.

De landelijke ontwikkelingen kunnen worden benut voor onze eigen schoolontwikkeling.

 

Als ontwikkelschool leveren we inbreng vanuit de schoolpraktijk, opdat de landelijke doelen voor scholen herkenbaar, relevant, bruikbaar en toepasbaar zijn in de variëteit aan schoolpraktijken. Tegelijkertijd krijgen het onderwijsveld en de overheid inzicht in behoeften van scholen bij curriculumontwikkeling, met het oog op de volgende fase.

 

 

Wat gaan we als ontwikkelschool doen?

Als ontwikkelschool gaan we feedback leveren op de tussenproducten van ontwikkelteams, waarbij we in elk geval leerlingen en ouders zullen betrekken.

Wij gaan ook tussenproducten beproeven en uitwerken met onze eigen activiteiten. Als ontwikkelschool werken we ook mee aan de procesevaluatie. De opgedane expertise wordt online en offline gedeeld.

 

Oefen als ouder direct invloed uit!

 

De ontwikkelteams werken het komend jaar in vier ontwikkelsessies en verzamelen tussen deze sessies hun feedback op tussenproducten. Uw feedback is van belang voor het ontwikkelteam om tussenproducten te verrijken.
Daarom willen wij graag zo’n drie á vier maal per jaar met een klankbord van ouders spreken om onze producten voor te leggen. Op deze manier kunt u als ouder direct invloed uitoefenen op het onderwijs van de toekomst. Indien u interesse hebt kunt u zich aanmelden door vóór 18 juni 2018 een mail te sturen naar rsmeink@sgl.nl

 

Curriculum.nu en de campus

Natuurlijk lopen de ontwikkelingen in de richting van een nieuw curriculum hand in hand met de ontwikkelingen in de richting van de onderwijscampus die in 2020 geopend wordt. Daarom overleggen wij ook regelmatig met onze collegascholen en zorgen we er samen voor dat alle ontwikkelingen ten goede komen aan ons gezamenlijke onderwijs op de campus.

 

 

Ilse Visser (Frans)

Marjoleine Eijsink (Duits)

Renate Smeink (Engels)

 

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close