Powered by SVOL

Decanaat

Zoek je een vervolgopleiding? Bezoek de mbo of hbo startpagina!

mbo start

hbo start

Zowel in klas 1 als in klas 2 wordt er een advies gegeven over het niveau voor het jaar daarna. Hoe dat advies tot stand komt, welke keuze er gemaakt moet worden, welke niveau’s er zijn, het is allemaal te vinden in een door de decanen uitgegeven ‘boekje’ waarin de procedure aan leerlingen en hun ouders wordt uitgelegd. Dit boekje wordt aan de leerlingen uitgedeeld maar is ook hieronder te downloaden.

Op weg naar klas 3 (voor leerlingen klas 2 th)

Heb je een keuze gemaakt en ben je op weg naar je examen, dan kun je informatie lezen in de volgende boekjes:

Op weg naar het eindexamen 3 tl (voor leerlingen klas 3 tl)

Op weg naar het eindexamen 4 havo (voor leerlingen klas 4 tl)

Profielvoorlichting eindexamen havo/vwo (voor leerlingen klas 3 havo en 3 vwo)

Waarheen na je diploma (voor leerlingen klas 4 tl)

Op weg naar klas 4 havo voor klas 4 tl (voor leerlingen klas 4 tl)

De decaan

De decaan is een leraar met een speciale taak. Hij helpt, adviseert en begeleidt leerlingen in hun schoolloopbaan en voert, zonodig, gesprekken over profielkeuze, studie- en beroepskeuze of keuzevakken. De decaan praat met leerlingen ook over hun wensen, ambities en mogelijkheden. Zo ontwikkelen de leerlingen langzamerhand een beeld van zichzelf en van hun studie- en beroepsmogelijkheden. Dus zit je met vragen over opleidingen, dan ga je naar de decaan.

Tweede fase

In de tweede fase (de bovenbouw van havo/vwo is de decaan een tweedelijnsfunctionaris geworden. Dat betekent dat de decaan de mentoren en het hele keuzeproces op het gebied van studie en beroep moet aansturen. Aangezien de mentor de leerlingen beter kent, ligt het ook voor de hand dat hij in eerste instantie de gesprekken met zijn mentorleerlingen voert.

Infotheek

De decaan probeert de leerlingen zelf te laten ontdekken waar hun interesses en capaciteiten liggen. Hiervoor beschikt de decaan over vele hulpmiddelen. Voor oriëntatie op het gebied van studie en beroep kunnen de leerlingen terecht in de uitgebreide infotheek (J7), waarin de nieuwste brochures van de meeste opleidingen aanwezig zijn. De decaan adviseert dan ook regelmatig de leerlingen om daar eens een kijkje te gaan nemen.

Gidsen

Het decanaat beschikt ook over een aantal handboeken (Keuzegids Hoger Onderwijs, Selectie, Studiewegen, etc.). Deze gidsen geven zeer relevante informatie over alle opleidingen in het WO, MBO en HBO. In deze gidsen worden onder andere de volgende aspecten van de studies behandeld: inhoud van de studie, aanmeldingsprocedures, Open Dagen, selectiecriteria, kwaliteit van de studie, etc. Wanneer een leerling een bepaalde studie in gedachten heeft, dan kan het soms erg waardevol zijn individueel of samen met de decaan deze gidsen door te nemen. Meestal staan deze gidsen ook in de mediatheek.

Loopbaanoriëntatie

Het schooldecanaat beschikt ook overeen aantal geavanceerde computerprogramma’s, waarmee de leerling zelfstandig aan de slag kan. In de mediatheek kan de leerling rustig met het programma Traject of de digitale versie van Keuzegids Hoger Onderwijs werken. Tijdens het ingeroosterd ASB uur wordt tijd ingeruimd om onder leiding van de mentor aandacht aan loopbaanoriëntatie te besteden. In het kader van die lessen leggen de leerlingen een aantal testen af. De decaan zorgt voor een interpretatie van deze testen waardoor het voor de leerling duidelijk wordt waar zijn interesses liggen met betrekking tot studie en beroep.

Voorlichters

De decaan houdt zich ook bezig met de organisatie, coördinatie en evaluatie van de keuzebegeleiding. Zo nodigt een decaan bijvoorbeeld voorlichters, studenten en ouders op school uit om iets te komen vertellen over hun werk of opleiding. Ook veranderingen in de profielkeuze e.d. beginnen bij de decaan. Verder organiseert de decaan ouderavonden waarop hij voorlichting geeft over de profielkeuze en studie- en beroepskeuzemogelijkheden. Op deze avond krijgen de ouders uiteraard ook voldoende kans om vragen te stellen. De decanen van de scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad organiseren samen een studie informatie markt. Ieder jaar is er ook, in samenwerking met de Informatie Beheergroep (IB-Groep), een voorlichtingsavond over het onderwerp studiefinanciering.

Wie zijn de decanen?

Binnen de SGL zijn drie decanen werkzaam:

J7: De decanenkamer

De leerlingen kunnen altijd bij de decanen binnen lopen voor informatie. Zij zijn altijd welkom. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om van tevoren een afspraak te maken. De decanenkamer is J7.

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close