Powered by SVOL
voorkant webs
relaxen webs

Absentie

Regels voor ziekmelding en verlofaanvraag

  1. Bij ziekte dient de school op de eerste dag van de afwezigheid (telefonisch) door ouders/verzorgers  op de hoogte te worden gebracht.
    Zodra de leerling weer op school komt, dient direct een door de ouders/verzorgers ingevuld en ondertekend absentenbriefje te worden ingeleverd bij de receptie of de afdelingsassistent.. U kunt het absentiebriefje HIER downloaden.
  2. Bij hoge uitzondering kan met duidelijke redenen verlof worden aangevraagd. Als dit één dag betreft dan dient u dit minimaal een week van te voren schriftelijk aan te vragen bij de afdelingsleider. De contactgegevens vindt u op de hoofdpagina van deze website.

Extra verlof

 

Indien de aanvraag een verzoek is voor meerdere dagen verlof (wegens bijzondere omstandigheden of om extra vakantie aan te vragen), dient u dit minimaal acht weken van tevoren schriftelijk aan te vragen. U kunt de formulieren daarvoor hieronder downloaden.

 

Verlof bijzondere omstandigheden

 

Verlof vakantie

 

Onze flyer met daarop de uitgebreide regels die gelden als het gaat om verzuim en verlof kunt u hier downloaden.

voorkant webs
relaxen webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X