Powered by SVOL

Leerlingenraad

Leerlingen voor medeleerlingen

 

De leerlingen staan centraal in onze school. Daarom is het belangrijk dat deze groep vertegenwoordigd wordt binnen de school. Hiervoor is de leerlingenraad. De leerlingenraad verzorgt de afvaardiging in de medezeggenschapsraad, besluit over de besteding van de budgetten, enzovoorts. De leerlingenraad houdt zich verder o.a. bezig met het schoolbeleid inzake leerlingen en met het organiseren van diverse activiteiten zoals de scholierenverkiezingen, schoolfeesten, het kerstvolleybaltoernooi en het eindexamenfeest. De deelname van onze school aan de landelijke debatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’ wordt ook door de raad georganiseerd. De leerlingenraad is een belangrijke gesprekspartner voor de schoolleiding.

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X