Powered by SVOL

20 november 2016

keurmerk cultuurprofielschool SGL weer met vier jaar verlengd

De komende vier jaar mag de SGL zich weer een erkende cultuurprofielschool noemen.

Het keurmerk is meer dan alleen een uithangbordje; een cultuurprofielschool moet zich als zodanig profileren en aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Dit wordt getoetst door een visitatiecommissie vanuit de vereniging cultuurprofielscholen. Vorige week heeft de commissie lessen bezocht en rondleidingen van leerlingen gekregen. Er zijn gesprekken gevoerd met de schoolleiding en de cultuurcoördinator, leerlingen én docenten van alle vakgebieden. De commissie was zeer positief en de conclusie luidde dan ook dat de SGL in al haar vezels een cultuurprofielschool is waarbij het onderwijs cultuur ademt.

Wat de SGL betreft een verrijking voor de school die voortzetting in de toekomst verdient!

< Ga terug


Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X