Powered by SVOL
1 C Femke-Fokke (2)
ouders webs

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad voert overleg met de schoolleiding, personeel, leerlingen en ouders inzake onderwijs en organisatie van de school. Diverse organen leveren binnen onze school een bijdrage aan het begrip medezeggenschap. Voor de ouders is daarvoor de ouderraad van belang en voor de leerlingen de leerlingenraad. Beide organen vaardigen vertegenwoordigers af naar de Medezeggenschapsraad (MR) waarin ook personeelsleden zitten. De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar en als dat nodig is vaker.

 

De samenstelling van de MR is als volgt:

 

Personeel  Ouders  Leerlingen 
Marianne ten Berge Timo van Beek Olivier van Oostrom
Harold Rutgers Paul Borrias Boyd Rossen
Miranda van Kollenburg Jolanda Boud Iris Gerritzen
Sandra Grootenboer Anja Schagen Lonneke Elzinga
Ruben Ras
Hendrik van den Berg
Hetty O’Connor
Thijs Vreekamp
 

Dagelijks bestuur                                        

Thijs Vreekamp (voorzitter)
Miranda van Kollenburg (secretaris)

Notulen vergaderingen

 

Hieronder vindt u de links naar de vastgestelde MR-notulen en -verslagen van het lopende schooljaar. Voor oudere verslagen kunt u contact opnemen met de MR.

 

 

Activiteitenplan

 

Activiteitenplan MR 2017-2018

 

1 C Femke-Fokke (2)
ouders webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X